Xem Tuổi Sinh Con

Tính xem tuổi sinh con tuổi Tỵ (Rắn) tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Tỵ, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tính xem tuổi sinh con tuổi Tý (Chuột) tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Tý, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.

Tính xem tuổi sinh con tuổi Mão tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Mão, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.   Sinh tháng Giêng: Người tuổi Mão sinh vào tiết Lập xuân thường có vận tốt nhưng phải bôn ba khắp nơi, ít được thảnh thơi.

Tính xem tuổi sinh con tuổi Tuất tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Tuất, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh tháng Giêng : Là người đôn hậu, thân thể khỏe mạnh, nhưng lại thiếu nhanh nhạy, dễ nản lòng, rối chí

Tính xem tuổi sinh con tuổi Sửu tháng nào là tốt nhất (Âm Lịch)

Trong 12 tháng của năm Sửu, tùy vào tháng sinh của mỗi người theo âm lịch.   Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh tháng Giêng (Âm lịch) : Người tuổi Sửu sinh tháng này thường có tài năng, nhất là đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật.